Regeringen förslår ny lag som kan göra det förbjudet för arbetsgivare att kräva arbetstagare på utdrag ur belastningsregistret

Arbetsgivare har i allt högre utsträckning krävt att arbetssökande ska uppvisa  utdrag ur belastningsregistret inför en anställning. Detta har föranlett att regeringen nu har planer på att förbjuda arbetsgivare att ställa detta som krav.

Mellan 2003 och 2017 så ökade antalet utdrag ur belastningsregistret, som togs ut på egen begäran, från 40 000 till 286 000. Den huvudsakliga orsaken till denna kraftiga ökning anses vara att arbetsgivare i allt högre utsträckning har krävt att arbetstagare ska uppvisa sådana utdrag inför en eventuell anställning.

Med anledning av detta så har regeringen börjat förbereda ett nytt lagförslag som ska hejda denna utveckling som regeringen menar är en konsekvens av arbetsgivares ”långtgående möjligheter att få tillgång till känsliga uppgifter i belastningsregistret på ett sätt som aldrig var avsett”.

Det huvudsakliga syftet med detta lagförslag är att personer som begått brott, men därefter fått ordning på sina liv, ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden, vilket dessa register-utdrag i många fall hindrar dem från att göra.

Möjligheten för arbetsgivare att kräva att arbetstagare uppvisar utdrag ut belastningsregistret ska dock finnas kvar för vissa yrkeskategorier där det finns laga stöd för det. Det kan till exempel handla om säkerhetsklassade tjänster eller om jobb inom barnomsorgen.

Lagförslaget ska dock ta bort möjligheten för arbetsgivare, som inte verkar inom dessa specifika områden, att fortsättningsvis kunna kräva utdrag ur belastningsregistret som villkor för att bevilja en anställning.

En särskild utredare har av regeringen fått i uppdrag att utreda frågan närmare och därmed komma fram till när denna lag kan behövas. Utredaren ska redovisa sina slutsatser den senast den 31 januari 2019.

Önskar ni rådgivning kring och/eller konkret hjälp med ett ärende som rör arbetsrätt så är ni välkomna att kontakta oss på telefon 0771-955 955 eller e-post info@juridiskradgivning.nu.