Nytt lagförslag tar sikte på telefonförsäljning – krav på skriftliga avtal ska införas

Regeringen lägger fram ett nytt lagförslag som syftar till att omöjliggöra muntliga avtal då telefonförsäljare, på eget initiativ, ringer upp konsumenter för att försöka förmå dem att ingå distansavtal.

Så som det ser ut i nuläget så är det fullt möjligt för telefonförsäljare att sluta muntliga distansavtal med konsumenter. För att styrka det ingångna distansavtalet så spelas samtalet in och detta förfarande vill nu regeringen sätta stopp för.

Det nya lagförslaget innebär att om telefonsamtalet mellan näringsidkare och konsument utmynnar i att dessa önskar ingå ett avtal, så ska försäljaren bekräfta sitt anbud via en skriftlig handling.

För att avtalet parterna emellan sedan ska betraktas som giltigt så ska det vara ett krav att konsumenten också accepterar näringsidkarens anbud skriftligen.

Om avtal mellan näringsidkare och konsument ingås på annat vis så ska det inte vara att betrakta som giltigt.

Skulle en näringsidkare leverera tjänster eller produkter utan att dessa nya krav har följts, så ska konsumenten inte ha någon betalningsskyldighet för det som levererats eftersom avtalet då tillkommit på ett otillåtet sätt.

Den 1 september 2018 föreslås dessa lagändringar träda i kraft.

Önskar ni rådgivning kring och/eller konkret hjälp med ett ärende som rör köprätt så är ni välkomna att kontakta oss på telefon 0771-955 955 eller e-post info@juridiskradgivning.nu.