Kostnadsfri juridisk rådgivning

0771-955 955

Man får rätt till ersättning för planerad resa som uteblev då husbilsköp ogiltigförklarats

Mannen köpte husbilen och hade planerat att i denna åka på semester till Norge. Husbilen hade dock flertalet fel och semestern till Norge gick därför om intet. Tingsrätten ansåg att säljaren svikligt förlett mannen att köpa husbilen varför köpet ogiltigförklarades. Hovrätten gav dessutom mannen rätt till ersättning med anledning av den inställda Norgeresan. 

Husbilen utannonserades på Blocket med löften om att den skulle vara ”helt nybesiktigad och fullständigt genomgången”. Den pensionerade mannen slog därför till och köpte husbilen för 59 000 kronor. Det visade sig dock att husbilen hade flertalet fel i form av bland annat en icke-fungerande parkeringsbroms samt fel på registreringar. Mannen ilsknade därför till och stämde säljaren i Tingsrätten.

Tingsrätten ogiltigförklarade köpet och stödde sig på konsumentköplagen då de menade att säljaren rimligen borde ha insett att mannen blivit svikligen förledd att köpa husbilen. Detta då säljaren på yrkesmässig basis sålde husbilar.

Utfallet i tingsrätten blev därför att säljaren tvingades återbetala mannen de 59 000 kronorna samt därutöver bekosta att bilen fraktades bort från mannens fastighet. Mannen hade dock även begärt ersättning för den uteblivna Norgeresan, men det ansåg tingsrätten inte att han hade rätt till.

Ärendet hamnade sedan i hovrätten som hade en lite annan syn på saken. Hovrätten menade att det faktum att mannen fick ställa in Norgeresan utgjorde en ersättningsgill följdförlust och stödde sig i sin bedömning på konsumentköplagen (jfr rättsfallen NJA 1992 s. 213 och NJA 1979 s. 670). Mannen gavs därför rätt till de 10 000 kronor som han begärt i ersättning för den uteblivna resan, då hovrätten ansåg att summan var skälig.

Önskar ni rådgivning kring och/eller konkret hjälp med ett ärende som rör köprätt så är ni välkomna att kontakta oss på telefon 0771-955 955 eller e-post info@juridiskradgivning.nu.