Kostnadsfri juridisk rådgivning

0771-955 955

Kvinnan behöll nycklarna till bostaden – inte att likställa med att hon haft tillgång till bostaden menar såväl tings- som hovrätten

Samboskapet upphörde och kvinnan flyttade ut. Kvinnan behöll dock nycklarna till parets gemensamma bostad. Med anledning av detta så ansåg mannen att hon haft tillgång till bostaden varför han också ansåg att hon skulle ersätta honom för månadskostnaderna. Både tings- och hovrätten menade dock att det faktum att kvinnan behållit nycklarna inte innebar att hon haft tillgång till bostaden och att hon därför inte behöver ersätta sin före detta sambo.

Den 30-åriga mannen och 27-åriga kvinnan hade varit sambos i drygt två år. De hade införskaffat en bostadsrätt i vilken de bodde gemensamt. Mannen ägde 65% av bostaden och kvinnan resterande 35%.

Då paret bestämde sig för att separera så bodde mannen kvar och kvinnan flyttade ut.

En bodelningsförrättare fick kopplas in för att färdigställa parets bodelning. När detta var gjort så begärde mannen jämkning vid Uppsala tingsrätt.

Som skäl för jämkningen angav mannen bland annat att kvinnan inte överlämnat sina nycklar till bostaden då hon flyttade ut. Hon hade istället behållit dem i 14 månader, vilket mannen ansåg inneburit att hon under denna tid haft tillgång till bostaden. Med anledning av detta så ville mannen ha ersättning för 14 månadsavgifter.

Enligt kvinnan så var det enda skälet till att hon inte överlämnat nycklarna att hon ville kunna komma åt postfacket i trappuppgången.

Uppsala tingsrätt ansåg att det faktum att kvinnan haft nycklarna i besittning inte var detsamma som att hon haft tillgång till bostaden. Utfallet i tingsrätten blev därför att kvinnan inte behövde ersätta några månadskostnader.

Tingsrättens beslut föll inte väl ut hos mannen som därför överklagade till Svea hovrätt. Hovrätten gick dock på samma linje som tingsrätten varför domen fastställdes.

Önskar ni rådgivning kring och/eller konkret hjälp med ett ärende som rör bodelning sambo så är ni välkomna att kontakta oss på telefon 0771-955 955 eller e-post info@juridiskradgivning.nu.