Kostnadsfri juridisk rådgivning

0771-955 955

Hovrätten ger kvinna rätt att häva köp av häst med artros

Kvinnan köpte en tävlingshäst som, vid tiden för köpet, gick igenom veterinärbesiktningen utan anmärkning. Efter tre månader så upptäcktes det att hästen led av artros i frambenen. Då ärendet hamnade i hovrätten så fann denna att köpet ska hävas då hästen ansågs ha varit defekt vid köptillfället.  

Kvinnan köpte tävlingshästen till sin dotter i mars 2016. Hon köpte hästen av bekanta och hon betalade 350 000 kronor för den. Inför köpet så veterinärbesiktigades hästen och då konstaterades det att hästen hade pålagringar på ett av frambenen. Pålagringarna till trots så gick hästen igenom besiktningen utan anmärkningar.

Tre månader senare så kunde det dock konstateras att hästen hade artros i båda frambenen, närmare bestämt i kotlederna. Detta upptäcktes då hästen hade drabbats av hälta. Med anledning av detta så ville kvinnan häva köpet, få pengarna tillbaka samt få ersättning för uppkomna veterinärkostnader.

Säljarna vägrade dock att gå med på en hävning av köpet och menade att hästen kunde ha drabbats av artrosen efter köptillfället. Kvinnan menade att hästen hade ett köprättsligt fel då den på grund av artrosen haltade och därför inte kunde användas som tävlingshäst så som det var tänkt.

Ärendet hamnade i tingsrätten som ansåg att hästens, på grund av artros, uppkomna hälta var att betrakta som ett fel. Tingsrätten ansåg dock samtidigt att det inte gick att styrka att felet fanns då kvinnan köpte hästen, varför kvinnans talan ogillades. Kvinnan var inte tillfreds med utfallet i tingsrätten och överklagade därför till hovrätten.

Väl i hovrätten så fick kvinnan rätt i sak. Hovrätten ansåg att det var visat att hästen led av artros redan då kvinnan köpte den. Hovrätten ansåg också att artrosen utgjorde ett allvarligt fel som gjorde så att hästen inte gick att använda som det var tänkt, vilket påverkade hästens värde negativt.

Utfallet i hovrätten blev därför att kvinnan fick rätt att häva köpet samt att få köpeskilling och en del andra utgifter återbetalda. Detta trots att hovrätten också konstaterade att säljarna var omedvetna om artrosen samt att de heller inte lämnat några utfästelser till kvinnan då hon köpte hästen.

Önskar ni rådgivning kring och/eller konkret hjälp med ett ärende som rör köprätt så är ni välkomna att kontakta oss på telefon 0771-955 955 eller e-post info@juridiskradgivning.nu.