Kostnadsfri juridisk rådgivning

0771-955 955

ARN nekar företag rätt till betalning – bekräftelse om kursdeltagande tog för lång tid

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) nekar ett företag som höll i en svetsarkurs rätt till betalning från anmälda kursdeltagare. Kursdeltagarna, en man och hans son, fick bekräftelsen på att de var anmälda till kursen först tre månader efter att mannen anmält de två, samma dag som kursen startade. Mot bakgrund av den sena bekräftelsen så ansåg ARN att det saknades ett bindande avtal mellan företaget och de två kursdeltagarna.

Hösten 2016 så fyllde mannen i ett anmälningsformulär och skickade in det till företaget som höll i svetsarkursen. Företaget skickade ingen bekräftelse till mannen som då, utan framgång, försökte nå företaget på telefon för att säkerställa att han och sonen faktiskt var anmälda till kursen.

Tre månader senare, på dagen då kursen startade, så bekräftade företaget att mannen och hans son var anmälda till kursen. I samband med bekräftelsen så mottog mannen även en faktura på 7 100 kronor från företaget, en faktura som mannen motsatte sig. Eftersom någon bekräftelse aldrig skickats ut vid anmälan så förutsatte mannen att kursen var inställd. Mannen kontaktade Allmänna reklamationsnämnden (ARN) och lät upprätta en anmälan mot företaget.

Företaget meddelade i sitt yttrande till ARN att de hade förutsatt att mannen och hans son skulle delta i kursen eftersom någon avanmälan aldrig inkommit till företaget. Detta, menade företaget, hade inneburit att de därför inte kunde överlåta kursplatserna till andra deltagare och att de därmed hade rätt att få betalt av mannen. Företaget hänvisade till sina köpvillkor, vilka mannen godkänt då han anmälde sig och sin son till kursen, där det stod att läsa att anmälda deltagare till kursen var skyldiga att meddela företaget i händelse av att bekräftelsen uteblev.

ARN ger dock mannen rätt. Företagets utannonsering och erbjudande kan inte anses utgöra ett bindande ”anbud” vilket istället mannens kursanmälan skulle ses som, menar ARN. Förutsättningen för att företaget och mannen skulle kunna ha ansett ha ett bindande avtal var därför att företaget, inom acceptfristen, accepterat anbudet från mannen.

En acceptfrist ska utgöra en ”skälig betänketid” under vilket mottagaren av anbudet ska kunna ta ställning till det. Dröjer accepten till efter det att acceptfristen löpt ut så ses det som att något avtal inte ingåtts.

I detta fall så ansåg ARN att tre månaders acceptfrist var för lång tid och mot bakgrund av detta så ansåg ARN även att något avtal mellan mannen och företaget inte existerade. Mannen skulle därför inte behöva betala kursavgiften, enligt ARN.

Önskar ni kostnadsfri juridisk rådgivning så är ni välkomna att kontakta oss på telefon 0771-955 955 eller e-post info@juridiskradgivning.nu.