Kostnadsfri juridisk rådgivning

0771-955 955

Kvinna behöll nycklar till gemensam bostad efter separation – behöver inte ersätta mannen för månadskostnader

Då paret separerade så behöll kvinnan nycklarna till deras gemensamma bostadsrätt. Mannen ansåg därför att hon haft tillgång till bostaden och krävde ersättning av kvinnan. Ärendet hamnade i hovrätten som gav kvinnan rätt. Högsta Domstolen (HD) ansåg att några skäl för att dem skulle pröva målet inte fanns.

Den 30-åriga mannen och den 27-åriga kvinnan var sambos i dryga två år. Som gemensam bostad så hade de införskaffat en bostadsrätt. Mannen ägde på pappret 65% av denna och kvinnan 35%. Kvinnan var den som flyttade därifrån då förhållandet tog slut men hon behöll nycklarna.

En bodelningsförrättare fick kopplas in för att genomföra bodelningen. Utfallet blev inte vad mannen hade hoppats på. Då bodelningen var klar så tog mannen därför kontakt med Uppsala tingsrätt och framställde krav om en jämkning.

Som skäl till jämkningen så angav mannen b.la. just att kvinnan hade kvar nycklarna till bostaden. Hon hade dessa i sin besittning i 14 månader efter att de avslutat sitt förhållande. Mannen menade därför att kvinnan haft tillgång till bostaden under denna tid och att han p.ga. detta hade rätt till ersättning för månadsavgifterna.

Kvinnan medgav att hon haft nycklarna under denna tid men angav som skäl till detta att hon behövde ha tillgång till det postfack de hade i trappuppgången. Hon menade dock att det inte var detsamma som att hon haft tillgång till själva bostaden.

Ärendet hamnade i tingsrätten som gick på kvinnans linje. Tingsrätten ansåg inte att det faktum att kvinnan haft nycklarna var detsamma som att hon haft tillgång till bostaden och de nekade därför mannen rätt till ersättning för månadskostnaderna.

Mannen lät sig inte nöjas med detta och överklagade därför tingsrättens dom till Svea hovrätt som ansåg att tingsrättens bedömning var korrekt. Mannen ställde då sitt hopp till att HD kanske skulle ha en annan syn på saken, men HD nekade honom prövningstillstånd.

Domen från hovrätten stod sig därmed och kvinnan undkom därför att betala ersättning till mannen.

Önskar ni rådgivning kring och/eller konkret hjälp med ett ärende som rör bodelning så är ni välkomna att kontakta oss på telefon 0771-955 955 eller e-post info@juridiskradgivning.nu.