Kostnadsfri juridisk rådgivning

0771-955 955

Mannen kunde inte ansöka om arbetstillstånd – tidsfristen hann löpa ut p.ga. Migrationsöverdomstolens misstag

Mannen fick avslag på sin asylansökan. Tjänstemannen hos Migrationsöverdomstolen skickade dock avslaget till en icke-existerande mejladress. Följden av detta misstag blev att mannen som blev nekad asyl gick miste om möjligheten att kunna ansöka om arbetstillstånd innan tidsfristen löpt ut. 

SR Ekot rapporterade om en händelse där en man, p.ga. ett misstag begånget av en tjänsteman hos Migrationsöverdomstolen, fick sitt avslag på en asylansökan skickat till en felaktig mejladress. Detta fick till följd att mannen berövades möjligheten att istället kunna ansöka om arbetstillstånd i tid.

Migrationsöverdomstolen menar dock att misstaget inte kan komma att påverka utfallet i ärendet. Lagmannen Peder Liljeqvist på Migrationsöverdomstolen gav följande kommentar till Dagens Juridik:

– Det är väldigt olyckligt i det här fallet men beslutet kan inte ändras och vi kan inte i efterhand ändra datumet för domen. Någon har skrivit fel mejladress och det hade lika gärna kunnat vara fel adress på ett kuvert.

Domar och/eller beslut bör, enligt lag, skickas ut med vanlig post. Parterna kan dock begära att det skickas på annat vis och i de fall där det kan ses som lämpligt så kan utskicket ske via e-post. Peder Liljeqvist menar att e-post ofta kan anses vara bättre lämpat för ändamålet då leveransen går snabbare.

Peder Liljeqvist hänvisar till att lagen är konstruerad på ett vis som gör det omöjligt att reparera misstag. Detta då lagen inte innehåller någon ”ventil” och då tidsmarginalerna är väldigt små.

– Våra beslut vinner ju laga kraft direkt och då har de bara två veckor på sig att ansöka om arbetstillstånd hos Migrationsverket. När det blir fel finns det inte mycket utrymme att rätta till det eftersom lagstiftaren har valt en konstruktion där det inte finns någon möjlighet att reparera misstag.

Lagen medger alltså inte att tiden går att återvinna avseende ansökningstider hos Migrationsverket.

– Det känns inte bra. Här är det faktiskt vi som har gjort fel och vi kan inte hjälpa honom att rätta till det, säger Peder Liljeqvist.

År 2015 anlände mannen till Sverige och han arbetar här som betongarbetare. Då han fick avslag på sin asylansökan så återstod fortfarande möjligheten att ansöka om arbetstillstånd. Sannolikheten att han får sin ansökan avvisad är dock stor då tidsfristen löpt ut.

Eftersom den missade tidsfristen berodde på ett misstag begånget av en tjänsteman på Migrationsöverdomstolen, något som mannen inte kunnat råda över, så anser mannens juridiska ombud att misstaget som sådant ska utgöra ”synnerliga skäl” vilket i sin tur ska leda till att mannen får sitt arbetstillstånd beviljat, detta enligt en kommentar till SR Ekot.

Önskar ni rådgivning kring och/eller konkret hjälp med ett ärende som rör arbetstillstånd så är ni välkomna att kontakta oss på telefon 0771-955 955 eller e-post info@juridiskradgivning.nu.