Kostnadsfri juridisk rådgivning

0771-955 955

Hovrätten ger par rätt till nästan en miljon i ersättning – uppgift om utförd dränering av villa var oriktig

Ett par köpte en villa i Bromma år 2014. Villan skulle vara dränerad enligt både mäklare och objektsbeskrivning.  Det visade sig dock att detta inte stämde. Hovrätten ger därför paret rätt till en ersättning på nästan en miljon kronor och upphäver därmed tingsrätten beslut i ärendet. Anledningen till detta var att hovrätten ansåg att den felaktiga uppgiften om dräneringen var både relevant och konkret. 

Paret köpte villan i Bromma i december 2014. Uppgifterna de fått från mäklare, objektsbeskrivning och besiktningsprotokoll gällande när och hur dräneringen utförts var inte samstämmiga. Då uppgifterna gick isär så fattade paret misstankar om att någon dränering inte var utförd.

Paret kontaktade då säljaren som menade att dräneringen var i sin ordning men paret bestämde sig ändå för att se till att det grävdes upp ordentligt runt huset för att säkerställa att så var fallet. Det visade sig då att någon fackmannamässig dränering de facto inte var utförd. Detta föranledde att paret tog ärendet till tingsrätten med krav på ersättning av säljaren på 968 000 kronor vilket motsvarade kostnaden som uppstått för att få felet åtgärdat.

Tingsrätten ogillade dock parets käromål. Detta då tingsrätten menade att objektbeskrivningens uppgift om dräneringen inte varit så precis så att den var att betrakta som en utfästelse om att dräneringen var utförd på ett sätt som motsvarade parets förväntningar. Därutöver så menade tingsrätten att paret inte kunnat påvisa att en dränering utförd i enlighet med deras förväntningar varit av avgörande betydelse för dem då de valde att genomföra villaköpet.

Paret fattade då beslut om att låta hovrätten pröva ärendet och väl där så blev utfallet ett helt annat. Hovrätten menade att det faktum att besiktningsprotokollets uppgift om att dräneringen var utförd för mer än 20 år sedan och dessutom på ett okänt vis inte upphävde objektsbeskrivningens uppgift. Hovrätten menade också att uppgiften i besiktningsprotokollet inte var att betrakta som något som gav köparna en anledning att närmare undersöka saken. Hovrätten ansåg därutöver att paret kunnat påvisa att de fäst stor vikt vid just dräneringen då de samtalat med mäklaren och att dräneringen därmed varit av avgörande betydelse för paret vid genomförandet av villaköpet.

Med anledning av ovanstående så gick hovrätten på parets linje och de fick därmed rätt till hela ersättningen de begärt, d.vs. 968 000 kronor.

Önskar ni rådgivning kring och/eller konkret hjälp med ett ärende som rör fastighetsrätt så är ni välkomna att kontakta oss på telefon 0771-955 955 eller e-post info@juridiskradgivning.nu.