Kostnadsfri juridisk rådgivning

0771-955 955

Otydligt bodelningsavtal ger kvinna rätt till pengar av man trots att hon inte uppfyllt sina åtaganden

Då parets separation var ett faktum så upprättade de ett bodelningsavtal. I bodelningsavtalet stod att läsa att kvinnan ska överta lånen på fastigheten samt att mannen ska betala kvinnan en specificerad summa pengar. Då ärendet hamnade i hovrätten så drog denna slutsatsen att villkoren är oberoende av varandra. Kvinnan gavs därför rätt till pengarna från mannen trots att hon inte övertagit betalningsansvaret för lånen på fastigheten.

I samband med parets separation så upprättades bodelningsavtalet. Överenskommelsen i detta var att kvinnan övertar ansvaret för lånen på parets fastighet samt att mannen, senast ett specificerat datum, skulle betala kvinnan en summa på ca 84 000 kronor. Kvinnan fick inte några pengar av mannen och valde därför att stämma honom. Mannen försvarade sin ovilja att betala kvinnan med att villkoret för hans betalning var att kvinnan skulle överta lånen på fastigheten, något hon inte gjort.

Ärendet hamnade först i tingsrätten som kom fram till att poängen med överenskommelsen i bodelningen var att slutreglera parets ekonomiska förehavanden och att villkoren därför var beroende av varandra. Tingsrätten fann därför att mannen inte hade något betalningsansvar gentemot kvinnan så länge hon inte tog över betalningsansvaret för lånen på fastigheten.

Utfallet i tingsrätten föll inte kvinnan i smaken varför hon överklagade till hovrätten som hade en annan syn på saken. Hovrätten menade att det förekom omständigheter som talade emot att villkoret för att mannen skulle betala kvinnan var att kvinnan skulle ta över lånen. Något egentligt samband mellan dessa åtaganden hade inte uttryckligen specificerats i bodelningsavtalet.

En oenig hovrätt kom därför fram till att mannen ska betala knappa 50 000 kronor till kvinnan. Oenigheten bestod i att ett av hovrättsråden menade att mannen skulle betala de ca 84 000 kronorna i enlighet med bodelningsavtalet samtidigt som ett annat före detta hovrättsråd höll med tingsrätten i deras bedömning och därför menade att mannen inte var skyldig att betala kvinnan en krona så länge som hon inte tog över lånen på fastigheten.

Önskar ni rådgivning kring och/eller konkret hjälp med ett ärende som rör bodelning så är ni välkomna att kontakta oss på telefon 0771-955 955 eller e-post info@juridiskradgivning.nu.