Kostnadsfri juridisk rådgivning

0771-955 955

TV4:s Kalla Fakta granskar nämndemännens ersättningar – omfattande mygel upptäckt

Kalla Fakta på TV4 har gjort en granskning av den ersättning domstolarnas nämndemän får ut. Granskningen kallades ”Nämndemännen och pengarna” och  273 nämndemän granskades. I granskningen framkom att var fjärde av de granskade nämndemännen fick ut en högre ersättning än vad de hade rätt att få.  

Granskningen omfattade år 2011-2016 och rörde 273 nämndemän som samtliga fått ut en ersättning som översteg 2000 kronor per dag. Ersättningen en nämndeman får ska motsvara den inkomst de går miste om då de sitter i rätten.

Kalla fakta har jämfört nämndemännens ersättningar med deras deklarationer och av detta dragit slutsatsen att 109 av dem har fått en ersättning som överstiger den genomsnittliga dagsinkomst de haft.

Tre av de granskade nämndemännen var egna företagare som fått ut betydande belopp i ersättning. Detta då de redovisat inkomster som vida överstigit de faktiska inkomsterna så som de redovisats i deklarationerna, nämndemännens egna såväl som nämndemännens bolags.

En av de granskade nämndemännen är avstängd från uppdraget då han misstänks för bedrägeri. Mannen har begärt och erhållit belopp som överstiger en miljon kronor under loppet av tre år. Under denna period hade mannen ingen inkomst alls.

– I det fallet har en förundersökning inletts av särskilda åklagarkammaren, säger Håkan Enmark, reporter på Kalla Fakta, till Dagens Juridik.

En som uttalar sig i Kalla Fakta är lagmannen Petra Lundh som menar att hon är ”chockad” och att det inträffade är ”otroligt allvarligt”.

– Det finns anledning att anta att brott har begåtts, säger Petra.

En annan av nämndemännen har också fått miljonbelopp i ersättning. Mannen i det fallet, en lantbrukare, fick ut 1,2 miljoner kronor under en period på sex år.

– Problemet i hans fall är att han menar att han har tagit ut ersättning beräknat utifrån vinst per arbetsdag. Han har bara rätt till ersättning om han kan visa att vinsten har minskat för att han lämnat gården och åkt till tingsrätten. Han har begärt ersättning även mitt i vintern, säger Håkan Enmark.

Ett tredje fall som uppmärksammades i Kalla Faktas granskning rör en nämndeman som under en period på sex år begärt och fått ut ersättning i storleksordningen 800 000 kronor. Enligt mannens deklaration så har han under den senare halvan av denna period dock bara uppburit en årsinkomst på 20 000 kronor,

Utöver ersättning motsvarande det faktiska inkomstbortfall som en nämndeman kan drabbas av så har en nämndeman också rätt till 500 kronor i ersättning för en hel dag eller 250 kronor för en halv dag.

Önskar ni rådgivning kring och/eller konkret hjälp med ett ärende så är ni välkomna att kontakta oss på telefon 0771-955 955 eller e-post info@juridiskradgivning.nu.