Kostnadsfri juridisk rådgivning

0771-955 955

Hovrätten upphäver tingsrättens dom – mannens ”getingdödare” kan ej betraktas som vapen

En 57-årig man som modifierade en elektrisk flugsmälla i syfte att framställa en ”getingdödare” åtalades för ringa vapenbrott då åklagaren betraktade tilltaget som kriminellt. Tingsrätten gick på åklagarens linje och fällde mannen. I hovrätten blev mannen dock friad.  

Mannens hemmabygge ledde till åtal vid Östersunds tingsrätt och rubriceringen blev ringa vapenbrott. Åklagaren menade på att ”getingdödaren”, den modifierade elektriska flugsmällan, i själva verket var att jämställa med en elpistol.

Då polisen inspekterat ”getingdödaren” så menade de att den gav ”upprepade elchocker som är smärtsamma och som tillfälligt slår ut de viljestyrda muskelgrupperna”, vilket åklagaren tog till sig.

Då ärendet togs upp i tingsrätten så menade denna att det faktum att ”getingdödaren” hade kapacitet att orsaka smärta var nog för att den skulle kunna betraktas som ett vapen enligt vad som anges i vapenlagen och att mannen därför behövde ett tillstånd för att få inneha den.

Dock så godtog tingsrätten mannens motivering till varför ”getingdödaren” hade tillverkats. Tingsrätten ansåg också att mannen talade sanning då han förklarade att han var omedveten om att han behövde ett tillstånd för att få inneha ”vapnet”.

Däremot så ansåg tingsrätten att det är ”varje persons ansvar att känna till de lagar och regler som gäller”. Mot bakgrund av detta så menade tingsrätten att mannens agerande hade varit oförsiktigt och tingsrätten dömde därför mannen till ringa vapenbrott med 40 dagsböter à 310 kronor som påföljd.

Mannen överklagade tingsrättens dom till Hovrätten för Nedre Norrland. Hovrätten höll med tingsrätten i dess bedömning av de egenskaper som ”vapnet” besatt sånär som på en punkt nämligen att det var ”okänt hur hög elektrodspänningen var på den aktuella pistolen”.

Hovrätten menade därför att det är ”svårt att dra någon slutsats angående vilka effekter denna elpistol ger”, med andra ord om den verkligen har kapacitet att orsaka smärta hos människor. Enligt hovrätten är det därför inte möjligt att säkert konstatera att ”getingdödaren” verkligen är ett vapen enligt vad som anges i vapenlagen.

Hovrätten upphäver därför tingsrättens dom. Mannen frias och kan nu tryggt freda sig med sin ”getingdödare”.

Önskar ni rådgivning kring och/eller konkret hjälp med ett ärende så är ni välkomna att kontakta oss på telefon 0771-955 955 eller e-post info@juridiskradgivning.nu.