Kostnadsfri juridisk rådgivning

0771-955 955

Konkludent handlande ger företag rätt till betalning för utförd snöröjning och sandning

Nordic Garden kontaktade Snöjouren för att få snöröjning och sandning utförd på ett antal av deras fastigheter i Solna. Det skar sig dock mellan de båda företagen vilket slutligen förvandlade det hela till ett ärende för hovrätten. Det ingicks inget avtal mellan de båda, vare sig skriftligt eller muntligt, om att någon snöröjning skulle få ske utan att Nordic Garden beställt den. Ämnet hade dock varit uppe för diskussion och Nordic Garden hade dessutom betalat flera av Snöjourens fakturor innan de började komma med invändningar. Hovrätten menade därför att parterna ingått ett avtal med anledning av så kallat konkludent handlande.

Nordic Garden tog först kontakt med Snöjouren hösten 2014 med anledning av att de behövde få både snöröjning och sandning utfört på ett antal av deras fastigheter i Solna. Snöjouren tog sin an uppdraget, röjde snö och sandade, fakturerade för detta och fick betalt. Nordic Garden satte sig dock plötsligt på tvären angående en del av det fakturerade arbetet som Snöjouren utfört då Nordic Garden menade att de inte beställt det. Enligt Snöjouren så hade de båda företagen dock avtalat om att Snöjouren skulle få bestämma när arbetet skulle utföras.

Då ärendet hamnade i tingsrätten så menade denna att den kommunikation som ägt rum företagen emellan visade på att en skriftlig överenskommelse kommit till stånd men att något avtal ej undertecknats. Något som påvisade en muntlig överenskommelse kunde tingsrätten inte heller finna. Därutöver så menade tingsrätten att det heller inte gick att påvisa något avtal som ett resultat av konkludent handlande, detta då tingsrätten inte kunde finna något stöd för att Snöjouren de facto utfört något arbete under de dagar som de angivit och fakturerat för.

Tingsrätten gick alltså på Nordic Gardens linje.

I hovrätten blev dock utfallet det rakt motsatta. Hovrätten menade att Snöjouren visst utfört arbete under de dagar som de angivit och fakturerat för. Hovrätten menade också att ett avtal som ett resultat av konkludent handlande visst gick att påvisa. Som stöd för detta pekade hovrätten på den typ av förhandlingar och den typ av kommunikation i övrigt som ägt rum företagen emellan. Ytterligare stöd för det konkludenta handlandet stod att finna i det faktum att Nordic Garden faktiskt betalat fyra av Snöjourens fakturor samt att Nordic Garden först därefter kommit med sina invändningar.

Hovrättens slutsats blev därför att Snöjouren haft rätt att utföra snöröjning och sandning utan att en föregående beställning inkommit från Nordic Garden. Hovrätten ger därför Snöjouren rätt till den ersättning som företaget begärde.

Önskar ni rådgivning kring och/eller konkret hjälp med ett ärende som rör avtalsrätt så är ni välkomna att kontakta oss på telefon 0771-955 955 eller e-post info@juridiskradgivning.nu.