Kostnadsfri juridisk rådgivning

0771-955 955

Lagändring ska underlätta bostadsbyggande och användning av solenergi – bygglov slopas vid montering av solceller

Kravet på att ansöka om bygglov för att montera solceller på sitt hus slopas från och med denna veckan. Det slopade kravet på bygglov förutsätter dock att solpanelerna monteras på ett sätt som tar hänsyn till formen på byggnaden.

Syftet med denna lagändring är underlätta bostadsbyggande samt användande av förnyelsebar energi genom att göra regelsystemet för bygglov enklare och därmed avhjälpa en del av det byråkratiska ”krångel” som uppstår i samband med bostadsbyggande.

– I Sverige använder vi fortfarande väldigt lite solenergi. Den lagen som nu träder i kraft innebär att vi avlastar byggnadsnämnderna och vi kommer ett steg närmare mer förnyelsebar energi i Sverige, säger bostadsminister Peter Eriksson (MP).

Innebörden av denna nya lag är att kravet på bygglov för att montera solpaneler på byggnader inom ett detaljplanelagt område slopas. Lagändringen innehåller dock krav på att solpanelerna som monteras måste följa byggnadens form.

Användningen av solenergi har ökat kraftigt de senaste tio åren. Globalt sett så har det skett en ökning av installerad effekt på nästan 5000 procent. Sverige har dock halkat efter i denna utveckling. Orsaken till detta är, enligt kritiker, det byråkratiska ”krångel” som bland annat uppstår i samband med ansökan om bygglov.

I sin Lagrådsremiss skrev regeringen följande:

”Förenklingen av regelsystemet för bygglov ska underlätta en omställning till förnybar el och avlasta byggnadsnämnderna och rättsväsendet.”

Önskar ni rådgivning kring och/eller konkret hjälp med ett ärende så är ni välkomna att kontakta oss på telefon 0771-955 955 eller e-post info@juridiskradgivning.nu.