Kostnadsfri juridisk rådgivning

0771-955 955

Arbetsgivare har inte rätt att kräva att hälsning sker genom att ta i hand – detta enligt dom i Arbetsdomstolen

Arbetsdomstolen anser, precis som DO, att en handskakning inte är något man kan kräva och att en arbetssökande kvinna därför blev diskriminerad då arbetsgivaren avbröt anställningsintervjun eftersom kvinnan inte ville skaka hand med den manliga chefen. 

Händelsen utspelade sig på ett tolkföretag i Uppsala. Kvinnan var där för en anställningsintervju och skulle i samband med denna hälsa på företagets chef. Istället för att ta den manliga chefen i hand så lade kvinnan en hand mot sitt bröst. Kvinnan motiverade detta med att hennes religiösa tro inte medgav att hon tog män i hand. Enligt kvinnans DO-anmälan så sade den manliga chefen då att de skulle ”avrunda den här arbetsintervjun här”.

Tolkföretaget menar att de omöjligt kan acceptera att man hälsar på andra sätt än genom att ta i hand. De motiverar detta med att en typ av hälsning som grundar sig i en religiös uppfattning och som gör skillnad på män och kvinnor är kränkande och i förlängningen kan ge upphov till att arbetsplatsen drabbas av konflikter.

Då ärendet hamnade i Arbetsdomstolen så gjordes bedömningen att arbetsgivaren inte har rätt att kräva att en hälsning måste ske genom att ta i hand. Det kan inte ses som en nödvändighet för att undvika att arbetsplatsen drabbas av konflikter.

Arbetsdomstolen menar däremot att det är fullt rimligt för en arbetsgivare att kräva att arbetstagare, oavsett sin religiösa tro, ska behandla alla på samma sätt vilket kön de än tillhör. Kravet på att ta i hand sågs dock som för långtgående och inte som nödvändigt för att försäkra sig om att så sker.

Utfallet i Arbetsdomstolen blev att kvinnan ansågs ha blivit utsatt för indirekt diskriminering. Tolkföretaget dömdes därför till att betala en diskrimineringsersättning till kvinnan på 40 000 kronor.

Önskar ni rådgivning kring och/eller konkret hjälp med ett ärende så är ni välkomna att kontakta oss på telefon 0771-955 955 eller e-post info@juridiskradgivning.nu.