Kostnadsfri juridisk rådgivning

0771-955 955

Bodelningsförrättare värderade de tidigare sambornas bostadsrätt till 21 miljoner – Stockholms tingsrätt höjde värderingen till 25,5 miljoner

Bodelningsförrättaren värderade de tidigare sambornas bostadsrätt på Strandvägen till 21 miljoner kronor, ett belopp som kvinnan menade inte speglade det verkliga marknadsvärdet. Då bodelningen klandrades vid Stockholms tingsrätt så menade tingsrätten att kvinnan haft rätt i sak och att bostadsrätten ”försiktigtvis” var undervärderad med 4,5 miljoner. 

Efter att samborna separerat så utsågs en advokat som bodelningsförrättare för att se till att det före detta parets samboegendom fördelades dem emellan. Då bodelningsförrättaren slutfört bodelningen så föll den varken kvinnan eller mannen i smaken. En klandertalan väcktes därför i Stockholms tingsrätt som avsåg en rad punkter i bodelningen.

En av dessa punkter rörde parets gemensamma bostadsrätt på Strandvägen i Stockholm. Både kvinnan och mannen hade invändningar mot denna punkt, deras invändningar skilde sig dock väsentligen åt. Kvinnan menade att bodelningsförrättaren hade värderat bostadsrätten för lågt. Mannen menade att bostadsrätten inte skulle bodelas alls.

Stockholms tingsrätt kunde dock konstatera att bostadsrätten hade införskaffats för gemensamt bruk år 1989 och att den därmed visst skulle bodelas, varpå mannens invändning föll.

Kvinnans invändning avseende värderingen av bostadsrätten fick dock gehör hos tingsrätten då denna menade att bostadsrätten var värd avsevärt mycket mer än de 21 miljoner kronor som bodelningsförrättaren ansett att den var värd. Med stöd i mäklarstatistik samt tre olika utlåtanden från mäklare, som kvinnan åberopat, så ansåg tingsrätten att bodelningsförrättaren undervärderat lägenheten med iallafall 4,5 miljoner kronor och att det egentliga värdet därför ”försiktigtvis” skulle uppskattas till 25,5 miljoner kronor.

Utfallet i tingsrätten blev därför att kvinnan gavs rätt till en så kallad skifteslikvid om cirka 10,5 miljoner kronor som mannen får betala henne. Mannen fick därutöver betala ytterligare 804 000 kronor till kvinnan avseende hennes rättegångskostnader.

Önskar ni rådgivning kring bodelning sambo och/eller konkret hjälp med ett ärende som rör bodelning sambo så är ni välkomna att kontakta oss på telefon 0771-955 955 eller e-post info@juridiskradgivning.nu.