Prins som förnamn är missvisande enligt dom från kammarrätten

Föräldrarna ville döpa sin son till Prins. Skatteverket och slutligen kammarrätten sade dock nej då namnet ansågs kunna vara missvisande. 

Föräldrarna ansökte hos Skatteverket om att få döpa sin son till Prins men fick nej. De valde då att överklaga Skatteverkets beslut till förvaltningsrätten.

I sin överklagan så angav föräldrarna att Prins använts som förnamn i den ena förälderns släkt sedan 1500-talet. Bakgrunden till detta angavs vara att en släkting till föräldern år 1520 skulle ha hjälp Gustav Vasa att undkomma danskarna i Dalarna. Som tack för hjälpen ska sedan Gustav Vasa ha gett släktingen lov att heta Prins.

Föräldrarna fick rätt i förvaltningsrätten som ansåg att hänsyn måste tas till att Prins är ”ett i folkbokföringen förekommande förnamn” och som vidare menade att ”olämpliga titlar” främst gäller yrkestitlar och i synnerhet skyddade sådana. Förvaltningsrätten konstaterade vidare att titeln prins uteslutande används av kungahuset och menade därför att det inte fanns någon risk för att namnet skulle orsaka missförstånd.

Slutligen så menade förvaltningsrätten att Prins inte skulle anses vara ett olämpligt förnamn, inte ens med hänsyn tagen till lagen om personnamn och dess strikta lämplighetsprövningar. Förvaltningsrätten var dock inte helt enig då en av nämndemännen var av åsikten att överklagandet skulle ha avslagits.

Skatteverket överklagade domen och när det blev kammarrättens tur att tycka till i frågan så var deras syn på saken inte densamma som förvaltningsrättens.

Kammarrätten menade att det är rimligt att påstå att ordet prins i Sverige har en speciell innebörd med anledning av dess förekomst i successionsordningen och då det används för att titulera de, bortsett från kungen, manliga medlemmarna av kungahuset. Med anledning av detta så menade kammarrätten, i motsats till förvaltningsrätten, att namnet Prins blir missvisande och att det är att betrakta som en olämplig titel. Kammarrätten ansåg heller inte att hänsyn skulle tas till att Prins förekommer som förnamn i folkbokföringen.

Kammarrätten gick alltså på Skatteverkets linje och föräldrarna får därför finna sig i att döpa sitt barn till något annat än Prins.

Önskar ni rådgivning och/eller konkret hjälp med ett ärende så är ni välkomna att kontakta oss på telefon 0771-955 955 eller e-post info@juridiskradgivning.nu.