Kostnadsfri juridisk rådgivning

0771-955 955

Tingsrätten ändrar beslut från bodelningsförrättare angående hyresrättslägenhet

Bodelningen mellan det tidigare gifta paret utmynnade i att mannen fick behålla hyresrätten. Utfallet föll inte kvinnan i smaken då hon ansåg att hennes behov av bostaden var större än mannens och tingsrätten höll med henne.

De tidigare äkta makarnas skilde sig i december 2017. De hade bott tillsammans i en hyresrätt i Stockholm.  I samband med skilsmässan så fick kvinnan kvarsittningsrätt till deras gemensamma bostad.

När en bodelningsförrättare kopplades in i april 2018 så fattade denna beslut om att mannen skulle få behålla hyresrätten. Kvinnan väckte då klandertalan mot bodelningen då bodelningsförrättarens beslut inte föll henne i smaken.

Enligt kvinnan så var hennes behov av bostad större än mannens då hon bor tillsammans med sina tre barn. Mannen menade att hans behov av bostaden var störst då han i efterdyningarna av skilsmässan dragit på sig en betalningsanmärkning och med anledning av denna har svårt att få en ny hyresrätt. Mannen menade därutöver att kvinnan i förlängningen inte skulle ha råd att betala hyran på egen hand eftersom den låg på 15 000 kronor.

Tingsrätten kunde konstatera att kvinnan visst skulle ha råd att betala hyran själv och lutade sig i sin bedömning på de uppgifter som hon inkommit med och på intyg från stadsdelsförvaltningen. Dessa visar på att kvinnan har sjukpenning, bistånd för hyreskostnader och underhållsstöd till ett sammanlagt värde av 24 000 kronor varje månad. Kvinnan har dessutom betalat hyran själv sedan dess att hon fick kvarsittningsrätten.

Vad gäller själva behovet av hyresrätten så menar tingsrätten att om en av makarna har  vårdnad om barn men inte den andra, så är det den med vårdnad som oftast bedömas ha det största behovet av bostaden. Enligt vad som framgick i detta fallet så bor två av kvinnans barn tillsammans med henne i bostaden. Ett av kvinnans barn var i och för sig 19 år gammalt men gick fortfarande på gymnasiet – det andra var dock bara 14 år gammalt.

Tingsrätten ansåg slutligen att kvinnans behov av hyresrätten var störst. Det största skälet till att denna bedömning gjordes var det faktum att kvinnan, till skillnad från mannen, hade vårdnad om ett omyndigt barn. Mannen ansvarade bara för sig själv.

Det faktum att det var mannen som ursprungligen ordnat hyresrätten genom att ha stått i bostadskön var av underordnad betydelse. Inte heller det faktum att mannen hade dragit på sig en betalningsanmärkning ansåg tingsrätten var något som gjorde att bedömningen kunde väga över till mannens fördel. Det beslut som bodelningsförrättaren ursprungligen tagit och som var till mannens fördel ändrades alltså av tingsrätten.

Önskar ni rådgivning och/eller konkret hjälp med ett ärende så är ni välkomna att kontakta oss på telefon 0771-955 955 eller e-post info@juridiskradgivning.nu.