Kostnadsfri juridisk rådgivning

0771-955 955

Religiösa skäl bakom kvinnas ovilja att bära skyddsbyxor – Arbetsförmedlingen återkallade jobb- och utvecklingsgaranti

En kvinna i Östergötland fick sin jobb- och utvecklingsgaranti återkallad i juni 2018. Beslutet togs av Arbetsförmedlingen Östra Östergötland. Anledningen till att jobb- och utvecklingsgarantin återkallades var att kvinnan av religiösa skäl krävt att få bära kjol på jobbet vilket hon av säkerhetsskäl nekats. Enligt Arbetsförmedlingen så hade kvinna därför tackat nej till jobbet och därigenom förlängt sin tid som arbetslös.  

Jobberbjudandet bestod av det som kallas för modernt beredskapsjobb och kvinnan skulle jobba hos Skogsstyrelsen där hon påbörjade sin praktik i maj 2018. Under praktiken så hade kvinnan bland annat fått jobba med röj- och motorsåg. Efter praktiken så ställde sig kvinnan tvekande till att acceptera jobberbjudandet då hon på arbetstid nekades att bära kjol och istället var tvungen att bära byxor.

Kvinnan hade fått information om att hon var tvungen att använda arbetskläder och om att en vägran från hennes sida skulle kunna leda till att hon inte kunde få jobbet. Då kvinnan inte accepterade detta så ansåg Arbetsförmedlingen att hon avböjt jobberbjudandet utan godtagbara skäl och återkallade därför kvinnans jobb- och utvecklingsgaranti.

Arbetsförmedlingens beslut föll inte väl ut hos kvinnan som därför valde att överklaga det till Förvaltningsrätten i Linköping. Kvinnan begärde i sin överklagan att hon skulle få återgå till jobb- och utvecklingsgarantin. Därutöver så menade kvinnan att Arbetsförmedlingens beslut var kränkande varför hon krävde diskrimineringsersättning. Kvinnan krävde dessutom skadestånd med anledning av den ekonomiska skada som hon drabbats av på grund av beslutet.

Enligt kvinnans sätt att se på saken så hade hon blivit orättvist behandlad på grund av sin religiösa tro som bland annat medför att hon i offentliga sammanhang täcker vissa kroppsdelar. Kvinnan hade också föreslagit en kompromiss som gick ut på att hon kunde bära skyddsbyxorna men att hon skulle få bära kjol över dem.

Väl i Förvaltningsrätten så avvisas kvinnans krav på såväl skadestånd som diskrimineringsersättning då Förvaltningsrätten inte är rätt instans att få sådana yrkanden prövade i. Förvaltningsrätten menar vidare att det på grund av säkerhetsskäl är motiverat att arbetsgivaren ställer krav på en viss typ av klädsel då arbete med röj- och motorsåg utförs.

Med anledning av detta så anser Förvaltningsrätten att det är sakligt motiverat att arbetsgivaren kräver att de anställda har på sig skyddsbyxor då arbetet utförs samt att arbetsgivaren nekar sina anställda att bära kjol.

Förvaltningsrätten gick alltså på Arbetsförmedlingens linje och menade att deras beslut om att återkalla kvinnans jobb- och utvecklingsgaranti var lagenligt, varför kvinnans överklagande avslogs.

Önskar ni rådgivning och/eller konkret hjälp med ett ärende så är ni välkomna att kontakta oss på telefon 0771-955 955 eller e-post info@juridiskradgivning.nu.